Makanan Sumber Kolin Untuk Ibu Hamil Dan Janin

Asupan kolin selama masa kehamilan sangat membantu fungsi plasenta untuk dapat mencegah cacat lahir dan juga perkembangan otak janin. Dan bila kekurangan kandungan kolin maka akan menyebabkan beberapa gangguan pertumbuhan janin contohnya seperti preeklampsia dan juga hambatan pertumbuhan intrauterin. Dengan begitu perlu untuk mengetahui makanan sumber kolin untuk ibu hamil. Berikut ini beberapa jenis makanan sumber kolin untuk ibu hamil.
Selengkapnya

Beberapa Macam Jenis Bahasa Tubuh Negatif Anak Yang Perlu Di Pahami Oleh Para Orang Tua

Bahasa tubuh negatif anak yang perlu di pahami ada beberapa jenis nya, dimana akan dibahas di dalam artikel ini. Bahasa tubuh sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah kode bagi seseorang yang tidak dapat mengungkapkan sesuatu, dengan menggunakan bahasa tubuh ini dapat menjadikan sebuah penjelasan dari keadaan tersebut. Terlebih bila bertemu dengan sesorang yang baru pertama kali bertemu bahasa tubuh dapat membantu dalam memahami seseorang yang ingin disampaikan.
Selengkapnya

Mengenalkan Doa Sehari-hari Yang Wajib Di Ketahui Anak

Sebagai seorang muslim, pastinya kita diharuskan untuk membaca doa bila akan atau sedang melalukan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk sesuatu yang sedang kita lakukan akan senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT serta juga akan mendapatkan berkah. Maka dari itu mengenalkan doa sehari-hari yang wajib di ketahui anak sangatlah perlu.
Selengkapnya

Pengertian Serta Keuntungan Dari Full Day School

Pengertian dari full day school yang dalam bahasa inggris yaitu full yang artinya penuh, day yang artinya hari dan school yang berarti sekolah. Dalam penerapan full day school ini siswa akan belajar selama satu hari penuh dan berada di sekolah selama lima hari sehingga di hari sabtu dan hari minggu para siswa libur.
Selengkapnya

Mengulik Arti Nama Anak Sebelum Menamai Ke Anak

Sebelum memberikan nama kepada calon buah hati sebaiknya para orang tua mengetahui arti nama yang akan diberikan kepada anak karena dengan memilih nama untuk anak merupakan sebuah doa serta harapan bagi anak.
Selengkapnya

Rukun Nikah Dan Persyaratan Nikah Dalam Agama Islam

Teruntuk kalian yang sangat menginginkan menikah maka anda perlu untuk mengetahui apa saja rukun nikah serta persyaratan nikah apa saja di dalam agama Islam itu.
Selengkapnya

Mengenalkan Anak 10 Malaikat Dan Tugasnya

Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam agama Islam dan sebagai seorang muslim maka kita wajib untuk meyakini rukun iman dimana rukun iman itu berjumlah enam. Dimana salah satu rukun iman yang kedua ialah untuk percaya kepada para malaikat Allah SWT. Maka dari itu si kecil perlu dikenalkan sekitar 10 malaikat dan tugasnya.
Selengkapnya

Cerita Rakyat Bawang Merah Bawang Putih Sebuah Dongeng Yang Berisi Banyak Pesan Moral

Cerita rakyat bawang merah bawang putih merupakan sebuah cerita yang banyak mengandung pesan moral di dalamnya, maka dari itu cerita rakyat bawang merah bawang putih sejak anak masih kecil telah diceritakan cerita ini. Selain dapat menghibur, dengan mendongeng atau bercerita juga dapat menumbuhkan sebuah rasa ingin tahu bagi si kecil.
Selengkapnya
Madu Anak Vitabumin

Bertanya seputar Paramorina dan belanja Paramorina bersama customer service kami
Layanan Pukul 08.00 - 16.00 WIB

Madu Anak Vitabumin
0800-1-301-668
(Bebas Pulsa)
(0274) 272 4711
(Fixed Line)
(0274) 2724711
(Fixed Line)
Madu Anak Vitabumin
0811 273 8880
(Telp/SMS/Whatsapp)